AİHM, Türk kökenli adayın Türkçe seçim kampanyasını cezalandıran Bulgaristan’ı mahkum etti 

AİHM, Bulgaristan'da siyasetçi Lütfü Ahmed Mestan'ın seçim kampanyasında Türkçe konuşmasına verilen cezanın ifade ve düşüncü özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) seçim kampanyası sırasında anadilinde konuştuğu için Bulgaristan’ın para cezasına çarptırdığı Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) eski Başkanı Lütfü Ahmed Mestan’ın 2015’te yaptığı başvuruyu karara bağladı.

BULGARİSTAN, MESTAN’A TAZMİNAT ÖDEYECEK

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade ve düşünce özgürlüğüyle ilgili 10’uncu maddesinin ihlal edildiğine hükmeden AİHM’nin ihlal kararı uyarınca, Bulgaristan, mahkeme masrafları da dahil Mestan’a 4 bin 400 euro (94 bin TL) tazminat ödeyecek.

‘AZINLIKLARA SAYGI DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRİR’

HÖH‘ün eski Başkanı Mestan 2013’teki parlamento seçim kampanyasının açılışında Türkçe konuştuğu için 2 bin leva para cezasına çaptırılmıştı. Bulgaristanlı yetkililer, Mestan’ın Bulgaristan Seçim Yasası’nı ihlal ettiğini öne sürmüştü.

AİHM, iç hukuk yollarını tüketerek AİHM’e başvuran Mestan’ın davasına ilişkin 2 Mayıs tarihli gerekçeli kararında, söz konusu kanunun seçim kampanyası sırasında resmi dil olan Bulgarca dışında herhangi bir başka dil kullanılmasına mutlak bir yasak getirdiğini, kanunun ihlal edilmesi durumunda para cezası şeklinde idari yaptırımların uygulandığını not ettiklerini, fakat demokratik bir toplumda çoğulculuğun, hoşgörünün ve azınlıkların korunmasının önemli olduğunu vurguladı. AİHM, ayrıca azınlıklara olan saygının demokrasileri zayıflatmaktan ziyade onları daha güçlü kılabileceğini kaydetti.

‘İFADE VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ’

Bu bağlamda dava ile ilgili kararını açıklayan mahkeme, ulusal yargıya tanınan takdir alanına rağmen, söz konusu yasağın uygulanmasına gerek olmadığına işaret ederek bu yasağın özel ihtiyaç ve AİHS’nin 10’uncu maddesinde belirtilen meşru amaçlarla orantılı olmadığına hükmetti.