Parlamento, Romanya’nın enerjide bağımlılığını bitirecek yasayı onayladı

Parlamento, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz rezervlerinin çıkarılmasının önünü açacak yasayı çıkardı. Romanya'nın Karadeniz karasularında yaklaşık 200 milyar metreküplük doğalgaz rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Parlamento, Karadeniz’de keşfedilen petrol ve doğalgaz projelerini yeniden harekete geçirip Romanya’nın enerjide bağımsız olmasını sağlayacak Açık Deniz Yasasını (offshore) onayladı.

Hükümet, yeni yasa uyarınca vergi ve harçlar yoluyla Karadeniz’den çıkarılan doğalgazın satışından elde edilen gelirin yüzde 60’ını alırken yüzde 40’lık bölümünü de yatırımcılara bırakacak. Yeni yasa, ihracat kısıtlamalarını kaldırıyor, ancak enerji krizi ya da doğalgaz tedarikinde dalgalanmalar yaşanması gibi özel durumlarda doğalgaz satın almada devletin öncelik hakkına dokunmuyor.

ENERJİDE YABANCI BAĞIMLILIĞI BİTECEK

Başbakan Nicolae Ciucă, yeni yasanın Karadeniz’den petrol ve doğalgaz çıkarılmasına büyük bir ivme kazandırarak ülkenin en fazla 5 yıl içinde enerji bağımsızlığını kazanmasını sağlayacağına inandığını söyledi.

POPESCU: ‘FAZLASINI YURT DIŞINA İHRAÇ EDECEĞİZ’

Enerji Bakanı Virgil Popescu ise yasanın kabulünü Romanya açısından “enerji bağımsızlığına doğru en önemli adım” olarak gördüğünü belirtti. Popescu, parlamentoda yaptığı konuşmada, “Karadeniz’de yatırımlar başladıktan sonra Romanya enerji bakımından bağımsız hale gelecek. Tükettiğimizden daha fazla doğalgaz üreteceğiz ve fazlası yurtdışını ihraç edeceğiz ifadelerini kullandı.

YILLIK 1 MİLYAR METREKÜP DOĞAL ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Amerikan çokuluslu özel sermayeli Carlyle Grubu‘nun sahip olduğu Karadeniz Petrol & Doğalgaz şirketi, Romanya’nın açık deniz bölgesindeki üç büyük açık deniz projesinden ilkini işletiyor. Şirket, Haziran ayının sonlarına doğru doğalgaz çıkarmaya başlamayı umuyor ve yıllık 1 milyar metreküplük bir üretim kapasitesi öngörüyor.

Çoğunluk hissesine sahip Avusturya’nın OMV şirketi ve yerel doğalgaz üreticisi Romgaz tarafından kurulan petrol ve doğalgaz grubu OMV Petrom tarafından işletilen Neptun Deep ise daha büyük bir açık deniz doğalgaz projesi ve 2027’nin başlarında üretime başlamayı planlıyor.

200 MİLYAR METREKÜP REZERV VAR

Romanya’nın Karadeniz karasularında ve ekonomi sahasında yaklaşık 200 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervine sahip olduğu tahmin ediliyor.

AVRUPA’NIN EN AZ BAĞIMLI ÜLKESİ ROMANYA

Rusya’dan yaptığı ithalatın yüzde 15,5’ini doğalgazın oluşturduğu Romanya, ulusal tüketimi karşılamak üzere sahip olduğu doğalgaz miktarıyla idare edebilecek az sayıda Avrupa ülkesinden biri konumunda bulunuyor.