Romanya, Avrupa’nın en mutlu 3’üncü ülkesi

Eurostat'ın yıllık mutluluk endeksine göre Romanya, Avrupa Birliği'nin en mutlu 3 ülkesi arasında yer alıyor.

Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili ‘mutluluk endeksi’ yayınlandı. Romanya, Avusturya ve Polonya ile birlikte 27 üyeli Avrupa’nın en mutlu 3 ülkesi arasında yer aldı. Türklerin akın akın gittiği Almanya ise mutluluk sıralamasında sondan ikinci sırada yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat’ın yaptığı araştırmaya göre, AB’nin en mutlu ülkesi ‘Avusturya’ olurken, birliğin en yoksul ülkelerinden; Polonya ikinci ve Romanya sıralamada üçüncü sırada yer aldı.

AVRUPA’NIN EN MUTSUZ ÜLKELERİ

En mutluz AB ülkeleri ise; Yunanistan, Almanya ve Bulgaristan olarak sıralandı. Veriler aynı zamanda en zengin ülkelerin en mutlu ülkeler olmadığını da ispatlıyor. Örneğin; Almanya, Avrupa bloğunun en güçlü ekonomilerinden birine sahip olmasına rağmen ankette bir önceki yıla göre 10 üzerinden 6,5 puanla yer alıyor.

Eurostat, yaşam memnuniyeti anketinde eğitim düzeyi, aile istikrarı ve finansal durum gibi faktörlerin, katılımcıların genel memnuniyeti üzerinde salt maddi zenginlikten çok daha büyük bir etkiye sahip olduğuna dikkat çekiyor.

FAKİRLİK-ZENGİNLİĞİN MUTLULUK ÜZERİNDE ETKİSİ?

Geçmişte düşük gelir durumlarıyla ilişkilendirilen Romanya ve Polonya gibi ülkelerin mutluluk endeksinde en yüksek ülkeler arasında yer alması dikkat çekiyor. Eurostat’a göre bu sonuç, öznel refah ile ekonomik durum arasındaki ilişkinin karmaşıklığını vurguluyor.

Köln’deki Rheingold Enstitüsü tarafından kısa süre önce yayınlanan ve The Times tarafından yayınlanan ayrı bir ankete göre de, Almanların yalnızca yüzde 22’si kendilerini “ikna edilmiş iyimser” olarak nitelendirirken, yüzde 29’u “orta derecede memnun” olduğunu belirtiyor.

MUTSUZLUĞUN NEDENLERİ?

İnsanlardaki endişelerin kaynağı; Almanya’nın ekonomik durgunluğu, Ukrayna’daki çatışmalar ve göç sorunlarıyla yakından bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bu edenler, Alman nüfusu arasında güvensizlik ve rahatsızlık hissine katkıda bulunuyor.