Romen diplomatlara en az iki yabancı dil bilme zorunluluğu getirildi

USR senatörü Cristian Bordei’nin teklifi ile kabul edilen yasa tasarısına göre artık Romen diplomatlar en az iki yabancı dili iyi konuşmak zorunda.

Romen diplomatlara uluslararası alanda geçerliliği olan en az 2 yabancı dili iyi bilme zorunluluğu getirildi. Parlamentoda tartışılan yasa tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.

“Diplomatların farklı ülke muhatapları ile akıcı şekilde konuşabilmeleri gerekir. Zor bir şey değil” diyen USR senatörü Cristian Bordei’nin teklifi ile kabul edilen yasa tasarısına göre, mesleklerinde ilerlemek isteyen Romen diplomatlar artık en az iki yabancı dili çok iyi konuşmak zorunda.