AB’den Türkiye’ye yargı bağımsızlığı eleştirisi: İktidarın yargı üzerindeki etkisi devam ediyor

Avrupa Konseyi’nin Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), Türkiye’de milletvekilleri ve yargı mensuplarına ilişkin yolsuzluğun önlenmesi ve siyasi partilere yönelik mali desteğin şeffaf hale gelmesi konularında iki rapor yayımlandı.

Euronews’in haberine göre, Avrupa Konseyi bünyesindeki GRECO’nun raporunda, Türkiye’de milletvekilleri ve yargı mensupları için çıkar çatışmasına neden olabilecek hediye kabulü gibi yolsuzlukla mücadele standartlarının Konsey’in tavsiyeleri doğrultusunda iyileştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren GRECO ayrıca, yargısal süreçlerin daha da şeffaflaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Yargıya ilişkin etik düzenlemenin kabul edilmesinin not edildiği belirtilen raporda, “Ancak bu düzenleme sadece genel prensipler içeriyor. Çıkar çatışması, hediye kabulü ve üçüncü taraflar ile yapılan anlaşmalar ciddi şekilde iyileştirilmeli.” denildi.

GRECO, temel yapısal değişikliklerin Türkiye’de yargı bağımsızlığını ciddi şekilde zayıflattığını belirterek, “Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) üyelerinin Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı tarafından atanıyor olması ve bu üyelerin hakimler ve savcılar tarafından seçilmiyor olması Avrupa standartlarına tamamen ters düşüyor.” uyarısında bulundu.

Raporda ayrıca iktidarın yeni hakim ve savcıların eğitimi, seçilmesi ve işe alınma sürecinde etkisini sürdürdüğü belirtilerek, AB standartlarıyla uyum için köklü reform çağrısında bulunuldu.

GRECO, söz konusu raporuna karşılık Türkiye’nin savunmasını yapması için 30 Kasım 2021 tarihine kadar süre verdi.