Eski Hakim Güzel: Bütün KHK’lar İptal Olmaya Mahkum

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi hakimi iken meslekten ihraç edilen Ramazan Faruk Güzel, 110 binin üzerine insanın ihracına sebep olan OHAL dönemi KHK’ların iptala mahkum olduğunu söyledi.
Youtube kanalında bu konuda video yayınlayan Güzel, “Bu KHK’lar ileride iptal olacak mı, haklarımızı ileride geri alabilecek miyiz?’ sorusunun cevabını verdi.
Kendisi de bu son dönem yaşanan hukuksuzlukların mağdurlarından birisi olan Güzel, hukuki dayanağı olmayan KHKların, ülkeye hukuk geldiğinde iptal olacağını vurguladı.
Hakim Güzel şu önemli tespitleri yapıyor:
“Hemen baştan diyeyim ki; ülkenin başında Cumhurbaşkanı seçilme vasıflarına haiz olmayan –diplomasız- birisi var. Dolayısıyla da, seçilme vasıflarını taşımayan birisinin yapmış olduğu ve yapacağı her icraat ve işlem yok hükmündedir. Hepsi hukuk geldiğinde alınacaktır.”
“OHAL ilanını gerektiren sebeplerin hepsi kurmacadır, başta da “15 Temmuz” aldatmacası. Dayanağı olmadan yaptıkları bu işlemlerin de geçerliliği yoktur.”
“Hukukta kanunilik esastır, o dönem suç olmayan bir şey için sonradan insanlar suçlanamaz, geriye doğru uygulanamaz. Bu yolda yapılan bütün işlemler de yersiz ve hükümsüzdür.”
“Bir de Anayasa’nın 90. Maddesi var. Bu maddenin son fıkrası, ‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.’ der. Ayrıca devamında, ‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.’ denilmektedir. Ve şu ana kadar çıkarılan KHK’ların hepsi uluslararası antlaşmalarda geçen bütün temel hakları ihlal etmektedir ve geçersizdir.”