Cezaevlerinde Yer Açmak İçin KHK ile 3 Bin Kişiye Af Çıkardılar

Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yargıda çok önemli düzenlemeler yapıldı.
3 BİN KİŞİYE TAHLİYE
Habertürk Gazetesi’nin haberine göre; Mahkûmlara ilişkin madde ise kapalı cezaevindeki hükümlülerin infaz edilen disiplin cezalarının kaldırılması için aranan süre koşulunu, 1 Ağustos 2017’den önceki eylemleriyle sınırlı olmak üzere kaldırıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 10 bin hükümlü kapalıdan açık cezaevine ayrılacak. Bunların 3 bini denetimli serbestlik kapsamında hemen tahliye olacak.
TERÖR, DARBE VE CİNSEL SUÇLARI KAPSAMIYOR
Terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlüler düzenlemeden faydalanamayacak.
ULUSLARARASI HÜKÜMLÜ TAKASI MADDESİ
Düzenlemelerde yabancı mahkûm takası ve mahkûma disiplin cezası affı öne çıktı. Takas maddesine göre Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlüler ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, işkenceye maruz kalmayacağı gibi güvenceler bulunması kaydıyla milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı’nın talebi, Adalet Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek.