Bm’ye Kayyım Başvurusu

Mezopotamya Hukukçular ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği avukatları, 24’ü DBP’li toplam 28 belediyeye kayyım atanmasıyla ilgili olarak, BM’ye başvurdu. Başvuruda, kayyımın Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı olduğu belirtilerek BM harekete geçmeye ve komisyon oluşturmaya çağırıldı.

Avukatlar BM’yi bir an önce harekete geçmeye ve yerinde tespit yapmak üzere BM nezdinde komisyon oluşturmaya davet etti. 20 Temmuz’da ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini hatırlatan avukatlar, OHAL ile başta ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara mensup olan kişilerin hakları olmak üzere tüm yurttaşların temel hak ve hürriyetlerinin ciddi seviyede kısıtlandığını vurguladı.
Darbe girişimi sonrasında hükümetin OHAL ilan ettikten sonra 8 KHK yayımladığı belirtilen başvuruda, bunlara dayanılarak 1229 vakıf ve dernek, 19 sendika, federasyon ve konfederasyonla 15 vakıf olmak üzere 1263 sivil toplum örgütünün faaliyetinin durdurulduğu, 1043 özel eğitim veren kuruluşun kapatıldığı, birçok kamu kurumunda çalışan 50 bini aşkın personelin de görevden ihraç edildiği belirtildi.
Avukatların başvurusunda BM göreve çağrılarak şu ifadeler kullanıldı:
“BM’nin temel amaçlarından birinin, Birleşmiş Milletler Şartı’nda ilan edildiği üzere ırk, cinsiyet, dil veya din gibi bir ayrımcılığa tabi tutmaksızın herkesin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygıyı teşvik etme ve geliştirme olduğunu yeniden teyit ederek’ şeklindeki bildirgenin başlangıç hükmünde belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşanan bu uygulamaların bir an önce son bulması adına BM’yi harekete geçmeye ve yerinde tespit yapmak üzere Birleşmiş Milletler nezdinde komisyon oluşturmaya davet ediyoruz.”