Herkes Duaya Koşmalı Bu Gece..

SÜLEYMAN SARGIN

Bu gece Kadir Gecesi… Fakat bu gece değil sadece, gecenin gündüzünden itibaren Kadir kokusu sarmalı hayatımızı. Gün boyu bütün nafileleri, evvabinleri, duha namazlarını, teheccüdleri hep ‘Hacet Namazı’ niyetiyle eda edelim. İman, ihlas, marifet, muhabbet, ilim, uhuvvet niyaz edelim her şeyin Sahibi’nden. İslam dünyası için merhamet, mağfiret, nusret, ferec, mahreç, salâh ve felah dilenelim.
Mübarek Ramazan’ın da sonuna geldik. Üç aydır süren bir rahmet ve bereket iklimi Rabb-i Rahîmimiz’in hususi lütfunun neticesinde Kadir Gecesi ile taçlanacak. Ayların en mübareğindeyiz, ömre bedel geceler fırsat olarak sunuluyor önümüze ama Müslümanların yaşadıklarına bakınca, olup biten her işte sürekli korku, telâş, endişe ve ürperten bir belirsizlik var. Niyetler maalesef olabildiğine karanlık, söz ve davranışlar aldatıcı. Kimin ne yaptığı, ne yapacağı belli değil; arzular başka, sözler-vaatler başka; aldatan aldatana. Bütün dünyada zalimler zulümlerinin keyfini sürerken, mazlumlar çaresizlik içinde tutunacak bir dal arıyorlar.
Her yanda yürekler tıpkı kamış kalemler gibi cızır cızır.. Ve cızırdayan bu kalemler, kan rengindeki mürekkepleriyle tarihin en kirli sayfalarından birine en utandıran notları düşüyor. Her tarafta toz-duman, her bucakta kan ve gözyaşı.
Masum gadre uğruyor, mazlumlar zulüm görüyor
Bugün adaletin, merhametin timsali olması gereken topraklarda zulümleri zulümler takip ediyor; güçlüler güçsüzleri eziyor. Binlerce masum gadre uğruyor; bir sürü insan ölüyor, göçe zorlanıyor veya zindanlara gönderiliyor. Her gün şehit haberleri almak olağan bir durum gibi görülüyor. Ve bütün bu olan bitenler imanlı yürekleri kanatıyor. Çaresizlik ve elden bir şey gelmemesi hali de bu ızdırabı katlıyor. Bütün bunlar yaşanırken bize de, geceleri hep seher kuşları gibi inleyip durmak ve âh u enînlerle gök kapılarını zorlamak düşüyor.
‘Gece’leri dua dua yalvarmalı ama özellikle Kadir Gecesi…
Bin aydan hayırlı bir zaman dilimi olarak ‘Gece’nin seçilmesi, Hak nezdinde geceleri yapılan dua ve niyazların ehemmiyetini anlamamız için yeter. Kadir Gecesi’ni bir geceye hapsetmek değil, her geceyi Kadir bilmektir kadirşinaslığın gereği. Her gece ama özellikle bu gece her birimiz ‘ateş nereye düşerse düşsün beni de yakar’ hassasiyetiyle dua dua yalvarmalıyız. Semadan sağanak halinde melaike ve ruhanilerin yağdığı, daha çok Cebrail (aleyhisselam) olarak tefsir edilen ‘Ruh’un yeryüzünü şereflendirdiği bu Kadir Gecesi, ehl-i iman için ne büyük fırsat, ne bereketli bir ganimettir!
Gelin, kendisi duaya aç, seccadesi gözyaşına muhtaç mü’minler olarak bu geceyi fırsat bilip dua kampanyaları tertip edelim. Sosyal medyanın insanı Allah’tan ve kendinden uzaklaştıran atmosferine yakayı kaptırmadan kendimizi seccademize atalım. Telefonlara, internete hiç olmazsa bu gece ara verelim. Hatta eşe dosta kandil tebrikleri bile atmayalım. Onun yerine kandil tebriğimizi sevdiklerimizin gıyabında onlara yapacağımız duayla gerçekleştirelim. Bir seferberlik ruhuyla kadın-erkek, yaşlı-genç herkesi hatta en küçük çocuklarımızı bile bu dua anaforuna dahil edelim. Başta ülkemiz olmak üzere, huzura, sükûna, selamete ihtiyaç duyan dünyanın bütün mazlum ve mağdur coğrafyaları için dua edelim.
Kur’an’ın indiği gece bolca Kur’an okunmalı
Kur’an’ın nazil olmaya başladığı ve nüzulünün tamama erdiği gece olması hasebiyle çokça Kur’an okuyalım. Fetih Sûresi’ni ihmal etmeyelim. Çocuklarımızı alalım kucaklarımıza ve Ulu Dergâh’a o masumların saf kalbleriyle teveccüh edelim. Nebiler Serveri’nin dualarını koyalım dilekçelerimizin ilk satırlarına. On dört asrı aydınlatan mânâ yıldızlarımızın sinelerinden kopup gelen ızdırap yüklü duaları ekleyelim sonra da. Cevşen’i zırh yapıp bütün insî ve cinnî şeytanlara karşı koruma talep edelim Kahhâr u zü’l-Celâl’den.
Sadece Cevşen mi, hayır! Yakaran gönüllerin dua demeti olan Kulûbu’d-dâriayı da paylaşarak okuyalım. Abdülkadir Geylânî Hazretleri’nin Hizbü’n-Nasr isimli duası ile İmam Şâzilî Hazretlerinin Hizbü’n-Nasr’ı sinelerin sesi olabilecek mahiyette dualar. İmam Gazalî’nin Hizbü’l-Hasîn ve Hizbü’l-Masûn duaları da çokça okunması tavsiye edilen dualardan. Ashab-ı Bedir okuyalım tekrar tekrar. Aczimizi ve zaafımızı gözyaşlarıyla şerh edelim Mutlak Kudret’in Sahibine.
Günün tamamı değerlendirilmeli
Bu gece değil sadece, gecenin gündüzünden itibaren Kadir kokusu sarsın hayatımızı. Gün boyu bütün nafileleri, evvabinleri, duha namazlarını, teheccüdleri hep ‘Hacet Namazı’ niyetiyle eda edelim. İman, ihlas, marifet, muhabbet, ilim, uhuvvet niyaz edelim her şeyin Sahibi’nden. İslam dünyası için merhamet, mağfiret, nusret, ferec, mahreç, salâh ve felah dilenelim. Dağınıklığımızın giderilmesi için kıvranalım seccadelerde. Gözyaşlarımızı ceyhûn edelim inayet taleplerimizle. Ve iman edelim; sesimizi duyan, her isteğimize anında icabet buyuran bir Kadîr-i Zülcelâl’in huzurundayız. İçimizi O’na döküyor, halimizi O’na arz ediyoruz. Ve hiç tereddütümüz olmasın, sebeplerin bütününün yetersiz kaldığı yerlerde problemler sinelerden kopup gelen feryatlarla ve kalblerin çağıltısı gözyaşlarıyla çözülecektir.