Akıbet Korkusu..

İbrahim Nehâî, Alkame, Ebu Hanife gibi yüce kametler akıbetlerinden hep endişe etmişlerdir. Sabahlara kadar ibadet eden Esved de böyleydi. Vefat ettikten sonra onu rüyada görüyor ve  soruyorlar: “Allah (cc) sana nasıl muamele etti?” cevap veriyor: “Neredeyse peygamberlerle beraber haşredecekti.” Buna rağmen bu zatlar hayatları boyunca, kabre imansız gitmekten tir tir titriyorlardı. İnsana şans bir defa verilmiştir. O, okunu bir defa atacak, hedefi 12’den vuracak ve kurtulacaktır. Yoksa vay haline!..


HER GÜNE BİR SÜNNET
Efendimiz (sas) çocuklara dua etmeyi ihmal etmezdi
Hazreti Aişe (ra) anlatıyor: Peygamber Efendimiz’e (sas) çocuklar getirilirdi. Efendimiz (sas) de onlara bereketle dua ederdi.” Hazreti Peygamber sadece küçük çocuklara değil, ileri yaştakilere de bizzat dua etmiştir. Hatta torunları Hz. Hasan (ra) ve Hz. Hüseyin’e (ra) her vesile ile dua ederdi. “Dua zırhtır.” buyuran Efendimiz’e benzeme adına çocuklarımıza dua etmeyi ihmal etmemeliyiz. Özellikle uyumadan evvel yataklarının ucunda anne babalar dua dua yalvarmalı Rabbine her türlü insî ve cinnî şeytanlardan korunmak için. Sırasıyla şu dualar (sûreler) okunabilir: Fatiha, Âyet’el Kürsi, Amenerrasûlü, 3 ihlas, Felak ve Nas.


GÖKLER ÖTESİNDEN NURLAR

Oruç sayılı günlerdedir. Sizden her kim o günlerde hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutamayanlara fidye gerekir. Fidye bir fakiri doyuracak miktardır. Her kim de, kendi hayrına olarak fidye miktarını artırırsa bu, kendisi hakkında elbette daha hayırlıdır. Bununla beraber, eğer işin gerçeğini bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara 184)


SÖZ SULTANI’NDAN (SAS)

Allah Resûlü (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdular: “Allah Teâlâ size Ramazan ayının orucunu farz kıldı. Ben de kıyamını (teravih namazını) sünnet kıldım. Her kim gönülden inanarak ve sevabını da sadece Allah’tan bekleyerek Ramazan’ın gündüzünü oruçla, gecesini de ibadetle geçirirse bütün günahlarından kurtulur. Tıpkı annesindan doğduğu gündeki gibi tertemiz olur.” (Nesâî, Sıyam, 40)


Rabb’e münacât
Rabb’imiz! Bazı yüzlerin ağarıp, bazı yüzlerin kararacağı günde; bizi Efendimiz’in (sallallahü aleyhi ve sellem) yanında cennete girmeyi, mübarek Cemalini görmeyi ve rızana ulaşmayı nasib eyle…
SALAVATNÂME 
Allahümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmuhâtil mü’minîne
ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme
inneke hamîdün mecîd.