Nakit tahsilatına sınırlama geliyor

Elden tahsilata sıkı takip geliyor. Mâli Yasada yapılan ve 1 Kasım’dan geçerli olacak en önemli değişiklik nakit tahsilatında. Buna göre bir işyeri tüzel kişiden bir günde 1000 leyi aşan nakit tahsilatı yapamayacak. Bu sınır süpermarketlerde 2 bin ley olarak belirlendi.

PARÇALI NAKİT TAHSİLATINA YASAK

İşletmenin bir özel kişiden nakit tahsil etme ya da ödeme durumunda üst sınır 5 bin ley. Parçalı nakit tahsilatı da yasaklanıyor.

Günün sonunda işletmenin kasasında biriken nakit para 50 bin leyi aşamayacak.

Buna uyulmaması durumunda sınırı aşan para miktarının yüzde 25’i ceza olarak kesilecek.

İki özel kişi arasında gerçekleşecek nakit transferi ise 10 bin leyi geçemeyecek.

UYGULAMA ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Devlet memurları dahil nüfusun yüzde 40’ının banka kartı olmadığı göz önüne alındığında, bireylere yönelik nakit ödemelerin sınırlandırılmasının uygulanması son derece zor olacağı görülüyor.

Resmi verilere göre çoğu emekli maaşını doğrudan postacıdan alıyor, çalışanların önemli bir kısmı maaşlarını almak için kasiyere gidiyor, parayı zarf içinde çalıştığı kurumun veznesinden almayı tecih eden politikacılara bile rastlanıyor.

Bu nedenle peşin para tahsilatının özellikle kırsal kesimde uygulanmasının çok zor olacağı belirtiliyor.