Anayasa’ya rağmen pasaport engeli çıkaran görevliler suç işliyor

Hukukçular uyardı: Anayasa kararına rağmen keyfi olarak vatandaşların en temel hakkı olan seyahat özgürlüğüne yönelik pasaport engeli çıkaran görevliler suç işliyor.

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz yıl 14 Temmuz’da KHK ile getirilen keyfi ‘pasaport tahditi’ işlemlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vermişti. AYM’ye göre karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girecekti. Aradan bir yıl geçti. Ancak bazı keyfilikler devam ediyor.

HAKİM KARARI OLMAKSIZIN KEYFİ ENGEL GETİRİLEMEYECEK

İrtibat/İltisak sebebiyle tesis edilen ‘Pasaport Tahditi’ işlemlerinin Anayasa’nın 13. ve 23. maddesine aykırı olduğuna dair AYM’nin 2019/114 E.,2021/36 kararı uyarınca 14 Temmuz 2022 tarihi itibariyle hakim kararı olmaksızın idarece pasaport verilmeme işlemi yapılamayacak.

Bugüne kadar mahkeme yurtdışı çıkış yasağını kaldırdığı halde İçişleri Bakanlığı keyfi olarak, hiç bir gerekçe göstermeksizin vatandaşlara pasaport vermiyordu. AYM’nin söz konusu kararıyla bu hukuksuz uygulamanın önüne geçilmesi bekleniyordu. Ancak bazı kurumlarda vatandaşların en temel Anayasal hakkı olan seyahat özgürlüğü ve pasaport üzerindeki keyfi sınırlamalar devam ediyor.

KARAR HERKESİ BAĞLIYOR

Karar, 14 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlükte. Anayasa’nın 153. maddesi uyarınca tüm yasama, yürütme, yargı, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlıyor. Avukat Alparslan Uçman, “Buna rağmen karara uyulmaması halinde gecikmeksizin dava yoluna gidilmesi süreci olumlu yönde hızlandıracaktır.” diyor.

SEYMEN: ‘ANAYASAYA RAĞMEN ENGEL ÇIKARANLAR SUÇ İŞLİYOR’

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen keyfi pasaport engeli çıkaran görevlilerin suç işlediğini söyleyen Gelecek Partisi YKÜ üyesi avukat Hasan Seymen, “Bu kararın yürürlüğe girmesi ile birlikte, bir yargı kararı olmadan, ‘tahdit var’ diyerek isteyene pasaport vermeyen, engel çıkaran nüfus idareleri, Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine aykırı hareket etmiş ve TCK m 109’a göre suç işlemiş olur.” uyarısını yaptı.

PASAPORTUNA ENGEL ÇIKARILAN MAĞDURLAR HUKUKİ OLARAK NELER YAPABİLİR?

Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin verdiği net karara rağmen ve hakkında mahkemece konulmuş yurt dışı yasağı olmamasına rağmen keyfi pasaport tahdidi (sınırlaması) uygulamasına maruz kalanlar neler yapabilir? İşte alanında uzman bir hukukçunun hazırladığı adım adım önemli tavsiyeler: