AYM kararı yürürlüğe girdi; yetkililer, keyfi ‘pasaport tahdidi’ kararı alamayacak

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz yıl 14 Temmuz’da ‘irtibat/iltisak’ sebebiyle tesis edilen ‘pasaport tahditi’ işlemlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vermişti. AYM’nin kararına göre karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girecekti. Aradan bir yıl geçti.

İrtibat/İltisak sebebiyle tesis edilen ‘Pasaport Tahditi’ işlemlerinin Anayasa’nın 13. ve 23. maddesine göre aykırı olduğuna dair AYM’nin 2019/114 E.,2021/36 kararı uyarınca 14 Temmuz 2022 tarihi itibariyle hakim kararı olmaksızın idarece pasaport verilmeme işlemi yapılamayacak.

Bugüne kadar mahkeme yurtdışı çıkış yasağını kaldırdığı halde İçişleri Bakanlığı keyfi olarak, hiç bir gerekçe göstermeksizin vatandaşlara pasaport vermiyordu. AYM’nin söz konusu kararıyla bu hukuksuz uygulamanın önüne geçilmesi bekleniyor.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI HERKESİ BAĞLIYOR

Karar, 14 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yürürlükte. Anayasa’nın 153. maddesi uyarınca tüm yasama, yürütme, yargı, idari makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlıyor. Avukat Alparslan Uçman, “Buna rağmen karara uyulmaması halinde gecikmeksizin dava yoluna gidilmesi süreci olumlu yönde hızlandıracaktır.” diyor.

CHP’Lİ VEKİLLER KARARIN İPTALİNİ İSTEMİŞTİ

CHP’li 128 milletvekilinin 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un iptaliyle ilgili başvuru geçtiğimiz yıl karara bağlanmıştı.

Kanun’un iptali talep edilen kuralların da yer aldığı; 2. 2. maddesiyle 5682 sayılı Kanun’a eklenen ek 7. madde de yer alan “… başvurmaları hâlinde kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaport verilebilir.” ifadesinin Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilerek iptali istenmişti.

Hüküm bölümünde, “2. Bentlerini bağlayan hükmünde yer alan “…kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Muammer TOPAL ile Basri BAĞCI’nın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, iptal hükmünün Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE OYBİRLİĞİYLE” ifadeleri kullanılmıştı.