AB, 1 Şubat’tan itibaren Covid sertifikalılar için seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor

Avrupa Birliği, 1 Şubat'tan sonra Covid sertifikası sahiplerine seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor.

Avrupa Birliği (AB), 1 Şubat’tan itibaren Covid sertifikası sahibi kişilere yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor. AB ülkeleri, sadece vakaların 100 bin kişi başına 500’ün üzerinde olduğu “koyu kırmızı bölgelerden” gelen yolcular ile aşı sertifikası bulunmayan kişilere yönelik yaptırımlar uygulayacak.

Alınan karar uyarınca, Covid sertifikası sahibi AB vatandaşları, Avrupa’daki seyahatlerde kısıtlamalardan muaf tutulacak.

AB tarafından tanınan Covid sertifikasının, şu üç koşuldan birini taşıması gerekiyor:

  • Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ya da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanınan koronavirüs aşılarının en az 2 dozunu yaptırmış olmak.
  • Seyahatten en fazla 72 saat önce alınmış negatif PCR testi veya 24 saat içinde alınmış negatif hızlı test sonucu göstermek.
  • Son 6 ay içinde Covid’e yakalanıp, iyileştiğini kanıtlamak.

Covid sertifikası sahipleri, 1 Şubat’tan itibaren, karantina veya diğer kısıtlamalardan etkilenmeyecek.

AB üyeleri, vaka sayılarının yüksek olduğu birlik dışındaki ülkelerden Avrupa’ya gelen yolcular ile aşı ve iyileşme belgesi bulunmayan kişilere kısıtlama ya da karantina uygulayabilecek.

DÖRT AYRI KATEGORİ DEĞERLENDİRMESİ DEVAM EDECEK

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Covid vakalarına ilişkin rakamları içeren, “yeşil”, “turuncu”, “kırmızı” ve “koyu kırmızı” haritaları yayımlamaya devam edecek.

ECDC’ye göre, vaka sayıları 14 günlük bildirimde 100 bin kişi başına 75’i, pozitif test oranı ise yüzde 4’ü geçmeyen bölgeler, “yeşil” yani risk oranı en düşük olarak ifade ediliyor.

Vaka sayısı 100 bin kişide 200’e kadar olan bölgeler “turuncu”, yani zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi gereken yerler olarak tanımlanıyor.

Vaka sayıları son 14 günde 100 binde 500’e kadar olan bölgeler “kırmızı”, 500 ve üzeri olan bölgeler ise “koyu kırmızı” ile tanımlanıyor. Koyu kırmızı yerler, vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle, “riskli bölge” olarak değerlendiriliyor.

AB üyesi ülkeler, vaka sayılarının en yüksek olduğu “koyu kırmızı” ile belirtilen bölgelerden gelen yolculara da kısıtlama uygulayabilecek.

AB üyesi ülkeler, yeni bir virüs varyantının ortaya çıkması durumunda “acil durum” uygulamalarını hayata geçirebilecek. Ulusal hükümetler, gerekli gördükleri durumlarda AB tavsiyesi dışında kendi önlemlerini uygulayabilecek.

AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun Kasım ayı sonunda gündeme getirdiği, kısıtlamasız seyahat önerisi, Omicron varyantının ortaya çıkması üzerine 1 Şubat’a ertelenmişti.

Omicron varyantı nedeniyle Yunanistan ve İtalya, aşı sertifikaları da olsa tüm AB vatandaşlarına negatif test zorunluğu getirmişti. 1 Şubat’tan itibaren bu zorunluluk da sona erecek.