Bükreş’in kuruluşunun 562. yıldönümü kutlanıyor

Bükreş’in kuruluşunun 562. yıldönümü başkentte düzenlenen tören ve çeşitli kültür etkinlikleri ile kutlanıyor.

Bükreş’in kuruluşunun 562. yıldönümü başkentte düzenlenen tören ve kültür etkinlikleri ile kutlanıyor.

Başkent’in resmi kuruluş tarihi ilk olarak Vlad Țepeș’in yazdığı ve burada yaşayanlara mülkiyet haklarının güçlendirildiği, çeşitli ayrıcalıkların tanındığı belgede geçiyor. 20 Eylül 1459 tarihli belge, 1900’lü yıllarda keşfedilmiş ve halen Şuţu Sarayı Müzesi’nde muhafaza ediliyor. Kazıklı Voyvoda olarak tanınan Vlad Ţepeş, hükümdarlığı döneminde Bükreş’te 4 yıl yaşamış.

Şehir, zamanla önem kazanmış ve 1659 senesinde Eflak Voyvodalarının başkenti haline gelmiş.

Beyliklerin birleşmesinden sonra 24 Ocak 1862 senesinde Bükreş, Romanya’nın başkenti olarak belirlenmiş.

Şehrin adı “mutlu-neşeli” anlamına gelen “Bucur” dan gelen başkentle ilgili tespitlerde bulunan ünlü Osmanlı tarihçisi Nicoale Iorga, Dombavita nehri kıyısına kurulan Bükreş’in tarihi ve coğrafi konumuna dikkat çekiyor.

Bazı Romen efsanelerinde ‘Bükreş’ isminin burada yaşayan mutlu bir çobandan geldiği rivayet ediliyor.

1831’de yapılan ilk resmi sayıma göre başkentin nüfusu 54.000 olarak kayıtlara girmiş. Bugün 2 milyon nüfusu ile Romanya’nın en önemli kültür, sanat ve ticaret merkezi konumunda bulunuyor.

Bükreş’in resmi kuruluş tarihi ilk olarak Vlad Țepeș’in yazdığı ve burada yaşayanlara mülkiyet haklarının güçlendirildiği, çeşitli ayrıcalıkların tanındığı belgede geçiyor. 20 Eylül 1459 tarihli belge, 1900’lü yıllarda keşfedilmiş ve halen Şuţu Sarayı Müzesi’nde muhafaza ediliyor.