Türkiye, gurbetçilerin finansal bilgilerini AB ülkeleri ile paylaşmaya başladı

GURBETÇİLERİ NELER BEKLİYOR?: Avrupa'da yaşadıkları ülkede sosyal yardım alan ancak Türkiye’de de varlıkları olan gurbetçiler, 10 yıl geriye dönük ceza alabilir. Türkiye'deki mal varlığını bildirmeyip yardım alanların mal varlıklarına el konup, satılabilir. Hatta haklarında kara para davası açılabilir

Avrupa’daki milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı adıyla hazırlanan düzenleme 1 Haziran’da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşmaya göre, Türkiye’de banka hesap ve finansal bilgileri bulunanların durumu taraf ülke Maliye Bakanlıkları ile paylaşılacak. Söz konusu anlaşma Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Belçika ve İsveç gibi ülkelerde yaşayan gurbetçileri yakından ilgilendiriyor.

GURBETÇİYİ NELER BEKLİYOR?

31498 sayılı Resmi Gazete’de 4024 Karar Numarası ile yayınlanan kararname ile gurbetçinin banka hesap bilgileri yaşadıkları ülke maliyelerine iletilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, gecikmeli de olsa hangi bilgilerin paylaşılacağını “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Rehberi”nde bunu bütün ayrıntıları ile açık bir şekilde ortaya koydu.

Buna göre, Türk vatandaşının Türkiye’deki hesap numarası, hesap bakiyesi, hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı ilgili ülkenin maliyesine bildirilecek.

Yurt dışında yaşadığı ülkede, sosyal yardım ya da işsizlik parası alıyorsa bunların kesilmesi anlamına gelecek. Sadece kesilmesi ile de kalınmayacak. Bulunduğu ülkenin maliyesi o güne kadar bu kalemler adı altında ödenen bütün paraların tahsil edilmesi yoluna da gideceği muhakkak.

İlgili ülke hükümetleri, ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarını kara para aklamakla suçlayabilecekleri gibi bulunduğu ülkeyi yanıltmakla da işlem başlatabilir.

Tasarruflarını gayrimenkule yatıranlar, bu uygulamanın dışında tutulacak. Çünkü ev, arsa, dükkan gibi gayrimenkuller ve arabalar bu bildirime tabi değil.

Bu yıla ilişkin bilgiler paylaşılacağı için bugün itibariyle hesapların boşaltılması ya da başkasının üzerine aktarılması da çözüm olmayacak. Çünkü 2020 verileri paylaşılmış olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geçen yıl hazırladığı rehbere göre değişime tabi finansal ve kişisel bilgiler şunlar:

 • Mevduat hesapları,
 • Saklama hesapları,
 • Ortaklık ve borç ilişkisi menfaati,
 • Nakdi değer sigorta sözleşmeleri,
 • Düzenli ödeme sözleşmelerine

Değişim yapılacak kişisel bilgiler ise şöyle:

 • ilgilinin adı ve soyadı
 • Adresi
 • Yerleşik (mükim) öldüğü ülke ve vergi kimlik numarası (VKN)
 • Doğum yeri ve tarihi
 • Hesap numarası, hesap bakiyesi ya da değeri
 • Hesaba yıl içinde ödenen faiz, temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirlerin toplam brüt tutarı.
Türkiye ile Avrupa arasındaki finans bilgi transferi, teknik alt yapının oluşturulması amacıyla önceki yıllarda birçok kez ertelenmişti. Türkiye, 136 ülkenin anlaştığı yabancı ülkelerle finansal bilgilerin otomatik olarak transferini öngören anlaşmayı 24 Nisan 2017’de imzalayarak 31 Aralık 2019’da da onaylamıştı.