Adı Kalkınma, icraatları Tüketim partisi

Uzun vadeli yatırımlar için kısa vadeli kaynak kullanan mevduat bankacılığına hapsolmayabilirdik. Kalkınma ve yatırım bankacılığı geliştirilebilirdi. Sermaye piyasaları küçük yatırımcıyı soygun yeri olmaktan men edilerek ortaklık piyasası geliştirilebilirdi.

Ama olmadı.

Hiçbir adım atılmadı. AB ile iyi ilişkiler fırsatı üzerinden tüm kredi ve borçlanma limitleri kullanılarak tüketim ekonomisi modeli uygulandı.

Adı ‘Kalkınma Partisi’ oldu ama uygulama ‘Tüketim Partisi’ şeklinde vuku buldu. Üretimi vergilendirip, rantı vergi dışı bıraktık. Hatta rant vergisini kayıtdışı olan ‘bağış’ adı ile kullandık.

Sanayileşmeyi tamamlamadan hizmet sektöründe büyüme modelini tercih ettik. Çalışmayı bırakıp, sosyal yardımlarla yaşamayı topluma empoze ettik. Çalışmanın erdemi nerede ise kalmadı. Zaten çalışma ortamı vergi düzeni sayesinde cezalandırılan bir alan oldu.

Bugün ülkemizde iki büyük sorun nedir derseniz akılımıza ilk olarak “Adalet” geliyor. Biz iktisatçıların da “Kalkınma”…

O zaman yeni kurulacak partinin adı öyle bir şey olmalı ki; ülkemiz kalkınsın ve düze çıksın.

İbrahim Kahveci/Karar