Yunan Danıştayı: İltica Eden Subaylar Gülenci Değil Kemalist

Yunanistan Danıştay Genel Kurulu, Yunan hükümetinin 8 firari askerden biri olan pilot Süleyman Özkaynakçı’ya verilen iltica kararının iptaline ilişkin itirazı reddetti. Danıştay, emsal kararında Özkaynakçı’nın ‘siyasi iltica’ kararını hem onamış oldu hem de başka bir ülkeye seyahat etmesinin önündeki engeli kaldırdı. Yunanistan Danıştay Genel Kurulu kararında şu ifadeler yer aldı: “İltica eden Türk subayının, Türk hükümetinin darbenin planlayıcısı olmakla suçladığı Gülen cemaati üyesi olduğuna veya söz edilen örgütü tanıdığına dair güvenilir hiçbir kanıt yoktur. Subaylar kendilerini Kemalist olarak tanımlıyor.”
Danıştay Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta dile getirerek Yunan hükümetine baskı uyguladığı 8 firari askerin iade edilmesi talebine ilişkin çok önemli bir karara imza attı.

Danıştay, darbeci oldukları iddia edilen askerlerden Süleyman Özkaynakçı için ‘3. Bağımsız İkinci Derece İltica Komitesi’nce verilen iltica hakkına hükümetin yaptığı itiraz başvurusuna nihai kararıyla (1694/18) cevap verdi. Davaya ilişkin hukuki tüm konuları çözüme kavuşturan kararda, hükümetin itirazı reddedildi ve firari pilot Özkaynakça’ya iltica ve seyahat hakkı tanınmasına hükmedildi. Geri kalan 7 asker içinde aynı kararın uygulanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Başbakan Aleksis Tsipras, daha önce yaptığı açıklamalarında, Yunan yargısının vereceği karara saygı duyacağını açıklamıştı.
“FİRARİ ASKERLER ‘GÜLENİST’ DEĞİL, ‘KEMALİST’!”
Uzun kararında Danıştay Yüksek Kurulu, tarihi önemde bir başka karar daha verdi. Kararda ‘Gülen Hareketi’ mensubu teröristler oldukları ileri sürülen  8 askerin ‘Gülenist’ olmadıklarını ilân etti. Şüpheli darbe girişiminin ardından önce istihbarat örgütleri, ardından başta Avrupa olmak üzere uluslararası camianın tamamına yakını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardında ‘Gülenist’lerin bulunduğuna ilişkin ellerinde herhangi bir bilgi ve rapor bulunmadığını açıklamışlardı.
‘Firari askerlerin darbeye iştirak etmediklerini ve Gülen Hareketi mensubu olmadıkları’ görüşünü dile getiren Danıştay, askerlerin beyanını dikkate aldı ve bu kişilerin kendilerini ‘Kemalist’ olarak tanımladıklarının altını çizdi. Daha önce 8 askerin ifade alınması sürecine katılan bir yetkili de aynı yönde açıklamada bulunmuş, “Türkiye tarafından iddia edildiği gibi bu kişilerin Gülen Hareketi ile alakaları yok. Zanlılar Kemalist…” ifadelerini kullanmıştı.
Genel Kurul kararında şu ifadelere yer verildi: “Türk subayının, Türk hükümetinin darbenin planlayıcısı ve uygulayıcısı olmakla isnat ettiği F.ö üyesi olduğuna veya her hâlükârda örgütü tanıdığına dair hiçbir güvenilir kanıt yoktur.”
“BATI İLKELERİNE VE KEMALİST PARTİYE BAĞLIYIZ DİYORLAR”
Pilotun ifadelerine yer verilen açıklamada, Özkaynakça’nın Batı Kültürü ilkelerine bağlı ve Kemalist partiye mensup olduğuna dair iddiada bulunduğu belirtildi. Özkaynakça’nın Gülen Hareketi mensubu olmadığına ilişkin beyanının kabul edildiğini hükme bağlayan Danıştay, Özkaynakça’nın Erdoğan gibi Gülen Hareketi’nin de Türkiye’nin İslamlaştırılması amacını güttüğü görüşünde olduğunu aktardı.
Cenevre Sözleşmesine atıf yapılan kararda, siyasi görüşleri gerekçe gösterilerek siyasi iltica başvurusunda bulunan kişilerin iade edilmeleri halinde Türkiye’de kötü muameleye maruz kalacaklarına dair endişelerini dile getirmelerinin yeterli olduğu belirtildi.
8 firari asker, 18 aylık tutukluluk sürecinin tamamlanmasının ardından geçen mayıs ayında, geniş güvenlik önlemleri alınan ve gizli bir yerde ikamet etmek üzere serbest bırakılmışlardı.
Süleyman Özkaynakça, diğer 7 asker ile birlikte, 16 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi Yunanistan’ın Dedeağaç şehri havaalanına helikopterlerle iniş gerçekleştirmişlerdi. Ardından iltica başvurusunda bulunan 8 askerden 3’üne siyasi iltica hakkı tanındı. Geri kalanına da aynı hakkın tanınması ve Danıştay’ın son kararı gereğince istedikleri bir başka ülkeye seyahat olanağı verilmesi bekleniyor.
11 BARO BAŞKANI: KARAR OLUMLU, HÜKÜMETLER SAYGI DUYMALI
Danıştay Yüksek Kurulu’nun kararı, ülke avukatlarının yarısından fazlasını temsil eden eski 11 baro başkanı tarafından olumlu karşılandı. Aralarında Atina, Selanik, Pire, Amaliada, Gümülcine, Naflio, Rodos, Trikala ve Tripoli şehirlerinin baro başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada, uluslararası hukuk ve içtihat kurallarının, kendine ve vatandaşlarına saygı duymak zorunda olan hükümetler tarafından dokunulamaz kararlar olduğu vurgulandı.
Tüm Yunan hükümetleri gibi mevcut hükümetin de Danıştay Yüksek Kurulu’nun kararına saygı duyma zorunluluğu olduğu belirtilen açıklamada, kararın uluslararası ve diğer sözleşmelere göre alındığı ve askerin Türkiye’deki rejime iadesi halinde ‘haklı korkular’ taşıdığına ilişkin detaylı bilgilerin bulunduğu ifade edildi. Diğer 7 asker için de aynı sonucun beklendiği aktarıldı.