Maden Ailesinin Ölümü Meclis Gündeminde

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, ülke dışına kaçarken Ege Denizi açıklarında yaşamını yitiren Maden Ailesine ilişkin Başbakanın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. İşte o önerge:
Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99 uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 22.11.2017

Haklarında soruşturma başlatıldığı gerekçesiyle kaçak yollardan yurtdışına çıkmak isteyen 5 kişilik Maden ailesi, Ege Denizi’nde botlarının batması sonucu yaşamını yitirmiştir. Olay, Yunanistan devriyesinin Midilli açıklarında 3 çocuğun cesedini bulmasıyla ortaya çıkmıştır. Boğularak ölenlerin isimleri; Hüseyin Maden, Nur Maden, Nadire Maden, Bahar Maden, Feridun Maden. Bilindiği gibi daha evvel de Ege Denizi’nde kaçak yollardan yurtdışına çıkmak isteyen çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş olup 3 yaşındaki Aylan bebeğin cenazesinin görüntüsü hala belleklerdedir.
Bu bağlamda;

-Son beş yıldır kaçak yollardan yurtdışına geçerken yaşamını yitirenlerin sayısı kaçtır? Ege Denizi açıklarında yaşamını yitirenlerin uyrukları nedir?
-Yurttaşları ve Türkiye’de bulunan göçmenleri yurtdışına kaçak yollardan gitmeye iten sebepler nelerdir? Bu konuda bir çalışma yaptınız mı?
-Türkiye üzerinden yurtdışına kaçak yollardan göç edilmek istenmesinin temel sebebi nedir? Yurtdışına göç sebepleri hükümetinizin baskıcı uygulamaları olabilir mi?
-Maden ailesinin durumuna ilişkin bir inceleme yaptınız mı? Elde edilen bulgular nelerdir?
-Türkiye’de yaşayanların en sağlıksız yöntemlerle ölümü dahi göze alarak yurtdışına kaçma istekleri Türkiye’nin olumsuz insan hakları karnesi olabilir mi?
-Türkiye’de yaşayan insanların Türkiye’den kaçma isteklerine neden olan faktörler üzerine bir inceleme yaptınız mı? Elde edilen bulgular nelerdir?
-Türkiye’yi yaşanır bir hale getirmek adına ve hak ihlallerini önlemek adına çalışma yürütüyor musunuz?
-Türkiye’de yaşayanların yurtdışına kaçma gereksinimlerini önleyecek tedbirler alınacak mıdır?
-Ege Denizi açıklarında kaçarken yaşamını yitirenler adına bir açıklama yapacak mısınız?”