IŞİD’li Teröristler, AKP ve İslam’ın Talihsizliği…

[Veysel Ayhan]

Binlerce kurt, koyun postuna gizlenip ‘koyun bayrağı’ taşıdığında onlara koyun sürüsü mü diyeceğiz? Şehirleri basan ve ‘koyun bayrağı’ taşıyan kurt sürülerini gördüğümüzde ‘Terörist koyunlar’dan mı bahsedeceğiz?
Bir kurda koyun postu giydirdiğinizde onu koyun yapmış olmazsınız. Bir kasap doktor önlüğü giydiğinde doktor olmaz. Bir veterinere makine mühendisi önlüğü giyince makinelerden anlar hale gelmez.
Peki ya bedevi yamyamlar “Lâ İlâhe illAllah”ı bayrak yaptığında niçin onlara Müslüman demek zorunda kalıyoruz?
Yüzlerce eylem, boğaz kesme, bombalama… Son olarak 22 ölü, 59 yaralının olduğu Manchester saldırısı… Şimdi bunlara ‘IŞİD’li katiller’ demek yerine ‘terörist Müslümanlar’ mı diyeceğiz?
Dini kimlikte belirleyici olan tabi ki beyandır. Bir insan ‘ben Müslümanım’ diyorsa Müslümandır. Peki, her Müslüman kisveli şahsın yaptığı eylemi İslam’a mal edebilir miyiz? Haccac-ı Zâlim umre yaptığında veya Yezid eline Kur’an aldığında mümin mi olur? İmam-ı Rabbanı’yi hapse attıran Babür Hükümdarı Cihangir kendini İslam halifesi görüyordu. Ebu Hanifeyi kırbaçlatan Halife Mansur’un çok güzel kur’an okuduğunu anlatırlar.
AKP TERÖRÜNÜN KAYNAĞI MÜSLÜMANLIK MI?
Başına takke takan herkes Müslüman mıdır? Sakal bırakınca mümin olunur mu? Eşarp takan kadın otomatik olarak dindar mı olur?
Dinin değerlerinden habersiz ama Müslüman kimliğini siper ederek gezen cahil ve yobazlara Müslüman diyecek miyiz?
Daha yakından bir örnek verelim. Türkiye’de iktidarın yüz binlerce kadın, erkek, çocuk ve bebeğe yaptığı zulüm ortada. Siyasetle gözleri kararmış ağızlarından din-iman eksik etmeyen AKP’li teröristlerin yaptığı zulümler bunların Müslümanlıklarından mı kaynaklanıyor?
İktidarın haramiliğinden, özel mülke tecavüzünden ve korsanlığından ilham alıp teravih vakti oruç bahanesiyle cafe basan, kitap evlerine saldıran, rafları yıkan kitapları yırtan vandallara Müslüman mı diyeceğiz?
İslam âleminde her türlüsü var. Eşkıyalığı temellendirmek için sapık içtihatlar içeren bir din kitabı bulabilirsiniz. Cinayetleri meşrulaştırmak için ‘kullanışlı bir âlim’ bulmak hiç zor değildir. Böyle müftülere ve fetvalara sarılarak terör estirenlere ne diyeceğiz?
BU EYLEMLERİN İSLAM’DA YERİ
İslam’ın temel ve tartışılmaz kaynakları bu konularda ne diyor?
Kur’an ayetlerinde ve hadislerde ‘yargısız infaz’ var mı?
‘İnsanlara zulmetmek’ var mı?
‘Toplu katliam’ var mı?
‘Canlı bomba’ var mı?
“Kim olduğunu bilmediğin insanları, çoluk çocuk demeden öldürmek, yakmak” var mı? Tabii ki yok.
Savaşta bile, “Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, ruhbanlara ve mabetlere ilişmeyiniz! Ağaçları yakmayınız! Hayvanlara dokunmayınız! Ve servetleri heder etmeyiniz.” diyen Peygamber’in (sav) sözleriyle hangi El Kaide katliamını açıklayabilirsiniz?
“Askerlerinizin bozgunculuk (fesat) yapmasına engel olun! Askerinizi zinadan alıkoyun!” diyen Peygamber’in (sav), saldırdıkları şehirleri yıkıp kadınlara tecavüz eden IŞİD canileri ile ne alakası olabilir?
Havaalanlarını basan, binaları yıkan, alışveriş merkezlerine saldıran vandallar, “Kim haksızca bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur.” (5/32) kutsi düsturunu içeren Kur’an’a inanıyor olabilir mi?
“Kimse bir başkasının suç (ve günah) yükünü çekmez ve onunla yargılanmaz.”(17/15) ayetine inananların intikam için canlı bomba olup masum insanları öldürmeleri mümkün mü?
Yüz binlerce masumu bir KHK ile meslekten atmak, hamile kadınları hapsetmek, bebekleri annelerinden ayırmak, ihtiyarları, hastaları hapsetmek gibi rezillikler İslam hukukunda var mı?
MÜNAFIK KİMLİĞİYLE HORTLAYAN HACCAC’LAR
Tabi ki hiçbir yok ama maalesef Türkiye ile beraber bütün bir Ortadoğu; dinin ruhundan habersiz; kimi zaman münafık kimliğiyle hortlayan, kimi zaman barbarca ortaya atılan, eli kanlı insanların kol gezdiği sahipsiz bir coğrafya.
Böyle hasta ruhlar için din, bir gelenektir. Şekilden ibarettir. Bunlar bedevidir, zır cahildir. Başka bir ülkede dünyaya gelse muhtemelen eşkıya olacaktır. Banka soyguncusu olacaktır. Sokak serserisi veya çeteci olacaktır. Ama Ortadoğu’nun yoksulluk ve cehalet bataklığında doğunca IŞİD’çi oluyor. Afrika’da doğunca Boko Haram’cı oluyor. Türkiye’de doğunca Yezid’i aratmayan bir zâlim oluyor ve haramilik ve eşkıyalığı din ile perdeliyor.
IŞİD yobazları,  El Kaide ve Boko Haram katilleri ve AKP’li bir kısım teröristler, Hz. Muhammed (sav) zamanında yaşasaydı büyük ihtimal müşrik veya münafık cephesinde olurlardı. Çünkü dertleri din değil, siyasi istismar ve bu yolla menfaat temin etmek. Müslümanlığın başındaki en büyük bela dinin siyasi menfaatlere alet edilerek içinin boşaltılması.
HRİSTİYAN TERÖRİST OLUR MU?
Terörün ve teröristin dini olmaz. Aşağıdaki eylemlerin Hristiyanlık dinine mensup olanlarca yapılmış olması da o hadiseleri ‘Hristiyan terörü’ yapmaz.
Norveç’te 77 kişiyi katleden Breivik bu eylemi Hristiyan inancından dolayı yapmadı.
50 bin Müslüman kadına ve genç kıza tecavüz eden Sırplı canavarlar Hz İsa’nın (as) takipçisi değildi.
Irak’a demokrasi getireceğiz diyerek milyonlarca insanın ölümüne sebep olanlar, Felluce’de kimyasal silahlarla çocuk, kadın ve yaşlılardan yaklaşık 5 bin masum sivili katledenler Hristiyan misyonerler değildi.
Hitler’in milyonlarca insanın katili olması, soykırımı Hristiyanlığa fatura etmez.
Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarıyla 250 bin insanın ölümüne sebep olanlar bu katliamı ‘On emir’ gereğince yapmadı.
Bu, Hristiyanlık için böyle olduğu gibi Müslümanlık için de böyledir. IŞİD’li serseri ve katillerin cinayetleri İslam’a mal edilebilir mi? Etmek insafsızlık olmaz mı?
CUMAYA GİDEN HARAMİLER
AKP’li bir kısım teröristlerce aylardır zindanda tutulan gazeteci, yazar Şahin Alpay bir yazısında din sosyologlarından Karen Armstrong’un şu cümlesini aktarmıştı: “Haçlı Seferleri’nin Hazreti İsa ile bir ilgisi olmadığı gibi, terörizmin de Hazreti Muhammed’le bir ilgisi yoktur. İslam dininde Hıristiyanlık’tan daha şiddetli olan bir yan yoktur.”
İşin özeti şu: Yeryüzünde ahlakıyla melek misal insanlar olduğu gibi eşkıya karakterli insanlar da var. Bunlar anarşi çıkarırken, katliam yaparken ellerine hangi dinin kitabı geçerse onu alır ve istismar eder. Ve maalesef günümüzde İslam dini, bu tür “müslümanların” ağır saldırısı altında…
(TR724)