Türkiye Her Sıkıştığında Avrupa’dan Borç Almış

Türkiye her sıkıştığında Avrupa’dan borç almış. Son 14 yılda hem devletin hem de özel sektörün borcu inanılmaz boyutlara ulaşmış. Bu borcun büyük bir kısmını son dönemde Erdoğan’ın sürekli saldırdığı batıdan almışız. Konya kadar bir ülke dediğimiz Hollanda bile bize dünyanın borcunu vermiş…
Yandaş Karar Gazetesi Türkiye’nin dış borcunun nasıl katlandığını rakamlarla ortaya koydu
Dış borçlanmanın büyük kısmı Avrupa ülkelerinden karşılandı. Son 14 yılda özellikle özel sektörün yüksek dış borçlanması AB piyasalarından sağlanırken, bu borçlanmalar hem reel sektörün, hem de bankaların borçlarını artırdı. Son dönemde bankaların yurtdışından finansman temini ise arttı.
Türkiye son 14 yılda özellikle özel sektör üzerinden hızla dış borçlanma yoluna gitti. 2003 yılında 130 milyar dolar olan dış borçlarımız 275 milyar dolar artışla 404 milyar dolara ulaştı. 275 milyar dolarlık dış borç artışının sadece 33 milyar doları kamu kesiminden gelirken, 241 milyar dolarlık yeni borçlanma özel sektör vasıtası ile gerçekleşmiş görülüyor.
Özel sektörün dış borcu 2003 yılında sadece 43 milyar dolar düzeyindeydi. Aradan geçen 14 yılda bu borçlar 284 milyar dolara ulaşmış oldu.
Peki, en fazla nerden borç alıyoruz? Borç aldığımız ülkelerin listesine baktığımızda da karşımıza Avrupa ülkeleri çıkıyor. İlk 15 ülke arasında Bahreyn 6. sırada ve BAE’li 11. sırada görülmektedir. Toplam 158 milyar dolarlık tahvil hariç dış borcun 30 milyar 931 milyon doları İngiltere kaynaklı görülmektedir. İkinci sırada ise 22,5 milyar dolarla Almanya yer alırken, 3. sırada ise 20 milyar dolarla ABD gelmektedir.
Hollanda ise 17,9 milyar dolarla dördüncü sırada yer alırken, Hollanda’nın aynı zamanda doğrudan yatırımlarda da en ön sırada olduğunu görmemiz gerekmektedir. Özel sektörün dış borçlarını 118.5 milyar doları finans kesimine ait olurken, 99 milyar doları reel kesime ait gözükmektedir.