Türkiye, Işsizlikte AB’yi Geçti

Türkiye’deki işsizlik oranı  28 üye ülkeli Avrupa Birliği’nden daha yüksek. 2011 yılından 2014 yılı ikinci çeyreğine kadar Türkiye, AB-28 ülkelerine göre nispeten daha iyi bir performans sergilerken, bu tarihten itibaren işsizlik oranının bu ülkelerin ortalamasını geçti. İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde işsizlik ciddi bir sorun olmaya devam ederken, ABD ve Almanya gibi ekonomilerde işsizlik oranlarının diğer ülkelere göre çok daha düşük seviyelerde devam ettiği gözlendi. Kalkınma Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre, Türkiye ekonomisi küresel kriz dönemi öncesinde (1999-2007) gelişmiş ekonomilere kıyasla güçlü bir işgücü verimliliği artışı kaydetti. Küresel kriz sonrası dönemde (2010-2013) ise gelişmiş ülkelerde gözlenen işgücü verimliliği artışındaki zayıflama, Türkiye ekonomisinde de gözlendi.