İktidar Çıldırdı: Türkiye’de Herkesin Malvarlığı Tehlikede

Hükümet, teşebbüs hürriyetine yönelik keyfi ve hukuksuz müdahaleleri, torba yasa ile daha da yaygın hale getirdi. Dün yürürlüğe giren yasa ile şirketlere kayyım ataması kolaylaştırıldı. Böylece şirketlerin daha kolay gasp edilmesinin yolu açıldı.
Türkiye’de son dönemde hukuksuz kayyım atamaları gündemde. Pek çok şirket, kayyım ataması adı altında gasp edildi. Her gün yeni bir şirkete kayyım atanıyor. Bu gelişmeler yaşanırken devletin şirketleri gaspını kolaylaştıran yeni bir adım atıldı. Geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçerek yasalaşan ve önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren torba yasa ile şirketlere kayyım ataması kolaylaştı. Artık özel mülkiyetine el konması çok daha kolay olacak.
Torba yasaya göre teröre destek iddiasıyla şirketlere kayyum atanmasının şartları genişletildi. İzlenen şirketler ile yöneticilerinin istihbarat takipleri de kolaylaştı. Terörizme finans sağladığı iddia edilen şirket yönetimine kayyım atanabilecek. Ayrıca bu şirketler için ‘iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme’ tedbirlerine de başvurulabilecek. MASAK, teşebbüs edilen işlemleri, işleme konu malvarlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulması halinde 7 gün askıya alabilecek. Terörizmin finansmanı suçunun kapsamı da genişletildi. Şirket sahipleri ve yöneticileriyle ilgili, Ceza Muhakemesi Yasası’nda düzenlenen “Kayyum tayini, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme” yöntemleri uygulanabilecek.
Torba yasa ile zorunlu trafik sigortasında yüksek bedelinin düşürülebilmesi amacıyla sigorta şirketlerinin yükü hafifletildi. Zorunlu trafik sigortasında, hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri kapsam dışı kalacak.
65 yaş aylığı alan vatandaşlar, kimin yanında yaşarsa yaşasın maaşlarında kesinti olmayacak. Muhtaçlık hesaplamasında, hane içinde kişi başına düşen ortalama gelir tutarı yerine aylık başvurusunda bulunan kişinin kendisi ile eşinin gelir tutarı hesaplanacak. Turizm sektöründeki sıkıntı sebebiyle devlet desteği sağlanacak. Kamu arazisi tahsis edilen işletmecilerin bu yıla ilişkin kira ve benzeri ödemeleri askıya alınacak. Torba yasa ile memur sendikalarının şehit yakını ve gazilere maddi yardımda bulunabilesini önü açıldı.
15 BİN YENİ POLİS ALINACAK
İşçi izinlerinin kullanımı ile ilgili de düzenleme yapıldı. Daha önce işçi izinleri, biri en az 10 gün olmak üzere en çok üçe bölünerek kullanılabiliyordu. Bu sınırlama kalktı. Böylece işçi iznini birer gün şeklinde de kullanabilecek. Torba yasa ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 15 bin polis kadrosu tahsis edildi. Bu düzenlemeyle terörle mücadele kapsamında yeni polis alımı yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’na da 2 bin 610 denetmen ve denetmen yardımcısı kadrosu tahsis edildi.
GENÇLERİN PRİM BORCUNA AF
Torba yasa ile adeta yılan hikayesine dönen Genel Sağlık Sigortası borçlarıyla ilgili de düzenleme yapıldı. 25 yaşını geçmemiş olanların prim borçları silinecek. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca belirlenen sosyal yardımlardan yararlanan kişileri istihdam eden işverenlere sigorta primi desteği sağlanacak.
SUR İÇİN DÜZENLEME
Düzenlemeyle Diyarbakır Sur’un yeniden inşasının yasal altyapısı oluşturuldu. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulu’nca riskli alan olarak kararlaştırılabilecek.
BAKIŞ ANKARA