Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Cemevleri Ibadethanedir

Cem Vakfı başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan ve 202 Alevi vatandaşın Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi yönünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) açtığı dava dün sonuçlandı. AİHM Türkiye’de Alevilere ayrımcılık yapıldığını belirterek, Cem evlerinin ibadethane statüsüne alınması ve bütçeden pay ayrılması gerektiğine karar verdi. Haziran 2015’te AİHM büyük dairede duruşması yapılan davanın nihai kararı dün açıklandı. AİHM, Cem evlerinin ibadethane statüsünde tanımlanması gerektiğinini belirtirken, camilerin giderleri ve imamların maaşlarında olduğu gibi Cem evlerine de bütçeden pay ayrılmasını istedi. Bu konuda ayrımcılık olduğunu tespit eden Strasbourg merkezli mahkeme, devletin dini alanda hizmet verme yükümlülüğünün olmadığını fakat aksi durumda tüm dini gruplara verilmesi gerektiğini vurguladı.
‘Alevilere ayrımcılık yapılıyor’
Cem Vakfı ikinci başkanı Ali Asgar Serin ve Avukat Namık Sofuoğlu’nun da katıldığı duruşma sonrasında Avukat Sofuoğlu, mahkemenin dün çok önemli iki karar verdiğini söyledi. “Devletin yapmaya çalıştığı şey, Aleviliğin ne olduğunu tanımlamaya çalışmaktır. Mahkeme hükümetin bu şekilde davranmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 9. maddesinin (düşünce ve vicdan özgürlüğü) ihlâli olarak gördü. Bir inancın ancak o inanca sahip olanlar tarafından tanımlanabileceğini söyledi.” dedi.
Sofuoğlu ikinci olarak bütçeden pay ayrılması konusunda mahkemenin nihai kararı verdiğini, Alevilere bu konuda ayrımcılık yapıldığını söyledi. “Alevilerin bütçeden pay ve cem evlerinin ibadethane olarak tanınmasını taleplerinin kabul edilmemesi mahkeme tarafından ayrımcılık olarak kabul edildi. Bu konunda Türkiye’nin, AİHS’nin  herhangi bir dil, din, ırk renk, inanış açısından ayrımcılık yapılamaması yönündeki 14. maddeyi ihlal ettiğine karar verdi.” ifadelerini kullandı. Sofuoğlu, artık bundan sonra son sözün AİHM tarafından söylendiğini, hükümetin bu konudaki tutumuna bakacaklarını söyledi. Kararda herhangi bir manevi tazminat ödenmesi yer almazken, mahkeme masrafları için 3 bin Euro ödenmesine karar verildi.