Romanya’daki Ilkyardım ve Itfaiye Teşkilatları Sınıfta Kaldı

Romanya’da bulunan ilkyardım kuruluşları ve itfaiye teşkilatları, yangın söndürme ve ilkyardım gibi temel konularda sınıfta kaldı. Yapılan denetimlerde özel ilkyardım kuruluşlarının elindeki 850 araçtan 92’si çok eski durumda.  Bu nedenle bu araçlarla meydana gelebilecek olaylara müdahale etmenin çok zor olduğu belirtiliyor.
İstatistiklere göre denetimden geçirilen yaklaşık 3 bin özel ilkyardım kuruluşu ve firmanın yüzde 76’sının yangın söndürme araçları yok. Ayrıca görevliler, yangın ve temel yardım konularında çok hazırlıksız. Denetimlerde ülke genelindeki 110 bin ilkyardım ve itfaiye görevlisinin ancak 1700 tanesi olaya müdahale edebilecek eğitim bilgi, beceri ve araç-gereçlerine sahip. Yapılan denetimlerde eksiklikleri tespit edilen çok sayıda firma ve kuruluşlara çeşitli cezalar verildi.
Yetkililer, ilkyardım kuruluşlarının ve personellerinin ciddi bir kontrol ve eğitim sürecinden geçirilmelerinin şart olduğunu vurgulayarak olası yangın v.b. olaylara karşı araç – gereç takviyesinin çok önemli olduğunu vurguluyor.
Yaklaşık 5 ay önce meydana gelen ve ülkede hükümetin istifasına yol açan Colectiv kulübü yangınında da ilk yardım merkezi ve itfaiyenin ne kadar hazırlıksız olduğu gözler önüne serilmişti. Olaydan sonra bütün ilkyardım sistemi ve kuruluşları gözden geçirilmişti.